Szanowni Państwo

Mieszkańcy Powiatu Lęborskiego


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przystąpiło do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Lęborskiego na lata 2021 – 2030.

 

W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.

 

Celem ankiety jest diagnoza sytuacji społecznej w Powiecie Lęborskim. Państwa odpowiedzi pomogą określić szanse i zagrożenia związane z aktualnym stanem i kierunkami zmian w sytuacji społecznej oraz mocne i słabe strony zasobów własnych pomocy społecznej w Powiecie Lęborskim.

 

Ankieta dostępna będzie do 31 lipca 2020 roku.


Kwestionariusz jest dostępny on-line pod linkiem:

 

 

https://www.survio.com/survey/d/M1E1I9J1U4B7U3J9Y

 

 

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.