DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIA

KOREKCYJNO-EDUKACYJNE WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE LĘBORSKIM:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                             

ul. Czołgistów 5

84-300 Lębork

tel./fax 0-59 86 28 106

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Realizacja Programu

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, jako

podmiot administrujący, kontrolujący i monitorujący program.

 

 

INFORMACJA na temat Programu korekcyjno – edukacyjnego – edycja 2016

 

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób:

-          mających trudności z wyrażaniem negatywnych emocji,

-          prezentujących zachowania agresywne, w tym osób stosujących przemoc

 

Termin (pierwsze zajęcia):

 

19 listopada 2016 roku (sobota) godz. 15.00 – 20.00

 

Miejsce:

                   sala szkoleniowa „pod kasztanem”

ul. Czołgistów 5, Lębork

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                                         

                   (osoby zgłoszone u organizatora mają pierwszeństwo udziału)

 

Zajęcia programu kończą się wydaniem zaświadczenia dla osób uczestniczących w programie korekcyjno - edukacyjnym (wg potrzeb - jeśli uczestnik odbył całość zajęć tj. 60 godzin dydaktycznych indywidualnych i grupowych).

 

Do udziału w zajęciach nie jest wymagane skierowanie oraz nie ma obowiązku bycia ubezpieczonym w ZUS.

 

Bliższych informacji udziela oraz zgłoszeń można dokonać u organizatora: tel. 059 8628106
lub e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (p. Małgorzata Jarosz-Kozioł)

należy podać: imię i nazwisko oraz telefon do kontaktu.

 

 

Osoby do uczestnictwa w Programie zgłaszać mogą:

-       Sąd Rejonowy w Lęborku oraz Zespół Kuratorski Służby Sądowej;

-       Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w:

Lęborku, Łebie, Nowej Wsi Lęborskiej, Cewicach, Wicku;

-       Ośrodki Interwencji Kryzysowej;

-       Zespoły Interdyscyplinarne działające w gminach powiatu lęborskiego;

-       Komenda Powiatowa Policji w Lęborku oraz Komisariaty i Posterunki Policji w poszczególnych gminach;

-       Miejskie i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

-       Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym;

-       Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Lęborku; Dom Pomocy Społecznej Nr 2 – Hostel dla Kobiet w ciąży i matek z dziećmi;

-       Stowarzyszenie „Szansa” w Lęborku;

-       Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku.

 

 

 


 

 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

I ICH SPRAWCÓW

    

                  Zgłoś się… Udzielamy bezpłatnej i dyskretnej pomocy.

                                                      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lęborku

ul. Czołgistów 5

tel. 0-59/8628-106

pomoc: psychologiczna, terapeutyczna, prawna, poradnictwo informacyjne;

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza 
w Lęborku, ul. Okrzei 15

tel. 

schronienie, wyżywienie, pomoc psychologiczna
dla dzieci;

 

- Hostel przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku
 (po wcześniejszym skontaktowaniu się  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej)

tel. 0-59/8621-141    

schronienie, wyżywienie, pielęgnacja małych dzieci,

 

schronienie, wyżywienie, pomoc psychologiczna
dla dzieci  i ich opiekunów;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lęborku,
ul. Wyszyńskiego 3
                                           

- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  dla osób doznających przemocy w rodzinie              

- Stowarzyszenie „Szansa” – przeciwdziałanie przemocy

- Telefon Zaufania dla osób doznających przemocy w rodzinie

tel. 0-59/8622-711

tel. 0-59/8634-964

 

 

 

 

 gg1776947
tel. 800-402-401
      

wsparcie psychologiczne, pomoc terapeutyczna, działalność profilaktyczna, poradnictwo informacyjne,

 

 

 

poradnictwo informacyjne, email: \n Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łebie, ul. Kościuszki 90A

- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny  przeciw przemocy w rodzinie              

tel.0-59/8661-781

pomoc psychologiczna,
terapeutyczna, prawna,
poradnictwo informacyjne;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Wsi Lęborskiej,
ul. Młynarska 11

tel.0-59/8612-474   

pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna;

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,
ul. Radosna 9

tel.0-59/8 663 483

pomoc psychologiczna,
poradnictwo informacyjne;

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach,
Os. 40-lecia PRL 35

tel.0-59/8611-467

pomoc psychologiczna,
poradnictwo informacyjne;

Komenda Powiatowa Policji
Komisariaty Policji
Posterunki Policji

tel.0-59/8634-900

tel.alarmowy 997

oddzielenie sprawcy
od ofiary,
poradnictwo informacyjne;

Lekarze rodzinni

 

obdukcje,
poradnictwo informacyjne

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- Telefoniczne dyżury prawne

tel. 801-12-00-02

 

tel.0-22/666-28-50

poradnictwo informacyjne,

 

porady prawne